Διαλογισμός Ενσυνειδητότητας- Mindful Meditation

Ο διαλογισμός ενσυνειδητότητας πραγματοποιείται μέσω της «προσεκτικής παρατήρησης» του νου σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

Ο διαλογιζόμενος εκπαιδεύεται να μαθαίνει στο πώς να κατευθύνει την αναπνοή του στα διάφορα σημεία του σώματος, σταθεροποιώντας παράλληλα την εγκεφαλική του λειτουργία σε συχνότητες βαθιάς συνείδησης και ηρεμίας. 

Μέσα από την εξάσκηση μαθαίνει τον τρόπο εισόδου του εαυτού στα βαθύτερα κέντρα συνειδητότητας στο «εδώ και στο τώρα», με σκοπό τη βίωση θετικότερων συναισθημάτων, την αύξηση της νοητικής του συγκέντρωσης και της ευεξίας.