Συναισθηματική Θεραπεία

Υπάρχει μία σημαντική ομάδα παρεμβάσεων που προσανατολίζονται στη θεραπευτική αξιοποίηση των συναισθημάτων όπως (η θεραπεία Gestalt, η εστίαση στο σώμα, η βιωματική ψυχοθεραπεία, οι παράδοξες παρεμβάσεις), που στοχεύουν στην αύξηση της συναισθηματικής διέγερσης του πελάτη.

Τα συναισθήματα αποτελούν:

  • πρωτογενή μέρη του πραγματικού μας εαυτού
  •  είναι οι καταλύτες στη διαδικασία της αποκάλυψης και της ρύθμισης εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος
  •  το «όχημα» για την πλήρη βίωση των ανθρώπινων ψυχικών δυνατοτήτων και της συναισθηματικής μας «κάθαρσης».

Ο στόχος της συναισθηματικής θεραπείας απορρέει από την ερευνητικά επαληθευμένη υπόθεση ότι η αυξανόμενη συναισθηματική διέγερση βοηθά τον πελάτη να «εγκαταλείψει τις μάσκες και τις άμυνές του», να αυτοαποκαλυφθεί, να έρθει σε επαφή με τα πραγματικά και τα ουσιαστικά προβλήματά του και να τα εξετάσει σε βάθος.

Βασικό πλαίσιο της θεραπείας αυτής είναι η συναισθηματική αυτοέκφραση στο «εδώ και στο τώρα», η οποία προκύπτει μέσα από τη <θεραπευτική συμμαχία> με σκοπό:

  • την πλήρη ψυχική λύτρωση
  •  την απελευθέρωση και
  • την ωριμότητα