Προοδευτική Μυική Χαλάρωση

Η προοδευτική μυική χαλάρωση είναι μια τεχνική για τη μείωση του στρες μέσω εναλλασσόμενης σύσφιξης και χαλάρωσης των μυικών ομάδων. Στην περίπτωση αυτή η χαλάρωση καθορίζεται από την απουσία της αντιλαμβανόμενης έντασης.

Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε από τον αμερικάνο γιατρό Edmund Jacobson στις  αρχές της δεκαετίας του 1920 και βασίστηκε στη διέγερση του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος.

Όπως υποστήριζε ο Jacobson, εφόσον η μυική ένταση συνοδεύει το στρες και το άγχος, μπορεί κανείς να τα μειώσει με την εκμάθηση πώς να χαλαρώνει τους μύες του.

Το άτομο διδάσκεται από έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία, προφορικά ή μέσω χρήσης ηχογραφημένου αρχείου πώς να χαλαρώσουν προοδευτικά μεγάλες μυικές ομάδες, προσφέροντας στο άτομο μια αίσθηση σωματικού και νοητικού ελέγχου του εαυτού του.