Στρες και Μνήμη

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το στρες αποτελεί έναν ισχυρό διαμορφωτή της γνωστικής διεργασίας του εγκεφάλου, η οποία λαμβάνει χώρα στη μνήμη και τη μάθηση. Η επίδραση του στρες στη μάθηση και τη μνήμη συνδέεται στενά με τις φυσιολογικές και ενδοκρινικές αλλαγές που πυροδοτούνται κάτω από ένα στρεσογόνο γεγονός. Το διαρκές στρες, διακόπτει την ανάκτηση της μνήμης μέσω της υπερβολικής της συναισθηματικής αντίδρασης σε ένα γεγονός το οποίο αντιλαμβάνεται από τον οργανισμό ως απειλή. Με τον τρόπο αυτόν το στρες, μετατοπίζει την ισορροπία των πολλαπλών συστημάτων μνήμης και κριτικής σκέψης προς τον σχηματισμό και την ανάκληση άκαμπτων συνηθειών, που δισχεραίνουν την προσαρμογή του οργανισμού σε νέα ερεθίσματα ακόμα και αν αυτά είναι θετικά.

Έχει φανεί ότι το εργασιακό στρες όπως και το στρες των μαθητών/φοιτητών επηρεάζουν τα επίπεδα μνήμης σε ένα εύρος άνω του 40%. Το γεγονός αυτό επιδρά στην αυτοαποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις τους και πιο συγκεκριμένα, το άτομο που αισθάνεται πως οι μνημονικές του ικανότητες τον εγκαταλείπουν, βιώνει συχνά αισθήματα αυτοαπόρριψης, ενοχής και χαμηλής αυτοπεποίθησης.

Μέτρησε την κατάσταση της μνήμης σου:

Τα τεστ μνήμης έχουν δημιουργηθεί ως μέσο διάγνωσης αλλά και θεραπείας με σκοπό την εξέταση της καλής υγείας του νου, μέσα από τη χρήση μνημονικών δεξιοτήτων. Οι μνημονικές δεξιότητες περιλαμβάνουν εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία μέτρησης για την εξέταση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών, της αντιληπτικής ικανότητας και της άμεσης ανάκλησης της μνήμης.

Στόχος των γνωστικών τεστ είναι η εξέταση:

  •  της γνωστικής λειτουργίας
  • της γνωστικής ευελιξίας
  • της επιλεκτικής προσοχής του εγκεφάλου
  • των ψυχικών λειτουργιών

οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Τα μνημονικά τεστ εντάσονται στα πλαίσια της διαγνωστικής θεραπείας και μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλά οφέλη στο θεραπευτικό πλαίσιο.

«Θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να είμαι Υγιής»