Καλλιέργεια Αυτογνωσίας

Το κλειδί της αλλαγής

Με τον όρο Αυτογνωσία εννοούμε την ενδοσκόπηση, η οποία περιλαμβάνει την εμπειρία του εαυτού, και έχει υποστηριχθεί ως άρρητη στο περίπλοκο πρόβλημα της συνείδησης. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον εαυτό του ως ένα άτομο ξεχωριστό από το περιβάλλον και άλλα άτομα. Το άτομο με αυτογνωσία έχει σαφή αντίληψη της προσωπικότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, σκέψεων, πεποιθήσεων, κινήτρων και συναισθημάτων.

Η Αυτογνωσία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τους άλλους ανθρώπους και πώς μας αντιλαμβάνονται αυτοί, και παράλληλα να κατανοήσουμε τη στάση μας και τις απαντήσεις μας σε όσα συμβαίνουν γύρω μας τη στιγμή που διαδραματίζονται.

Καθώς μαθαίνετε να καλλιεργείτε αυτογνωσία, είστε σε θέση να κάνετε αλλαγές στον τρόπο σκέψης και στις ερμηνείες που ήδη κάνετε. Αλλάζοντας το πώς ερμηνεύετε τα πράγματα, σας επιτρέπει να αλλάξετε τα συναισθήματά σας.

Η Αυτογνωσία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης και ένας σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη της ευτυχίας! Η αυτογνωσία αποτελεί το πρώτο βήμα για να δημιουργήσετε στόχους σχετικά με αυτό που επιθυμείτε και για την επίτευξή τους.

Είναι μια βιωματική διαδικασία που συνήθως προϋποθέτει δέσμευση στην επιθυμία των ατόμων να γνωρίσουν καλύτερα και βαθύτερα τον «πυρήνα» του εαυτού τους, την πολυπλοκότητα τους, τις αστείρευτες δυνάμεις, τις αρετές τους, τις αφανείς αδυναμίες τους και δύνατά τους σημεία.

Η διαδικασία της αυτογνωσίας είναι, στην πραγματικότητα, μια εκπαίδευση σ’έναν νέο τρόπο σκέψης, εμπειρίας, συμπεριφοράς και δράσης. Μέσα σ’αυτήν την διαδικασία μαθαίνουμε πως κάθε προσωπική μας συνειδητοποίηση, μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο εσωτερικό μας κέντρο, στην πηγή της αγάπης και την ευτυχίας μέσα μας και τελικά στον ίδιο μας τον εαυτό.

Σκοπός της αυτογνωσίας, μέσα από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και της αυθεντικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο άτομο που δυσφορεί ψυχο-σωματικά (θεραπευόμενο) και τον ψυχοθεραπευτή, είναι το άτομο να βιώσει την αληθινή χαρά της ζωής, η οποία βρίσκεται:

  • στην αποδοχή του αληθινού εαυτού και
  • στη συνειδητή απόφαση να συμπορευτεί μαζί με τις πραγματικές του ανάγκες και επιθυμίες.